Springquadrille

De eerste Springquadrille les vindt plaats op 29 januari 2016! Er zijn twee springquadrille teams opgezet! De jeugd(pony's) krijgen les van 19:00 - 20:00 uur en de volwassenen(paarden) van 20:00 - 21:00 uur. Vanaf Januari is elke laatste vrijdag van de maand een springquadrille les om 19.00 uur (pony’s) en 20.00 uur ( paarden). De Foyer is tijdens de springquadrilleles geopend!

Naar het overzicht